Jak udostępnić multimedia

Używam Chrome w wersji desktop (tylko Windows)

Kliknij najpierw małą ikonkę kamery, tak jak na poniższym obrazku.
Jeśli w ogóle nie udostępniasz kamery, ikonka może mieć kształt mikrofonu.
Po kliknięciu ikonki kamery, powinieneś zobaczyć menu z udostępnianiem jak na obrazku poniżej.

Uwaga! Jeśli masz do dyspozycji więcej niż jeden mikrofon lub kamerę, musisz upewnić się, że została zaznaczona właściwa kamera i mikrofon.

chrome_desktop01.jpg

Jeśli klikniesz w podświetloną ikonkę kłódki, zobaczysz, co jest dozwolone i niedozwolone na stronie. Tu możesz sprawdzić, czy nie blokujesz ani kamery, ani mikrofonu.

chrome_desktop02.jpg

Używam Chrome w wersji mobilnej (tylko Android)

Podczas próby połączenia wybierz opcję 'Zezwalaj' na warstwie komunikatu (obrazek #1).

Uwaga! Jeśli wybierzesz opcję 'Blokuj', podczas kolejnej próby warstwa z tym komunikatem może się ponownie nie pojawić. Należy wówczas dotknąć ikonkę kłódki będącej w pasku URL, a następnie przejść do 'Ustawienia witryn'(obrazek #2). W sekcji 'Uprawnienia' należy ustawić dostęp do kamery, mikrofonu i dźwięku na stan 'Zezwalaj' (obrazek #3).

chrome_mobile.png

Używam Firefox w wersji desktop (tylko Windows)

W przeglądarce Firefox powinien zostać wyświetlony komunikat o włączenie kamery i mikrofonu – tak jak przedstawiono to na poniższym obrazku. Po wyświetleniu komunikatu musisz wybrać opcję 'Udostępnij'. Ważne jest, aby upewnić się, że wybierasz odpowiedni mikrofon i kamerę, jeśli masz więcej niż jedną do wyboru.

firefox_desktop01.jpg

Gdy wszystko działa poprawnie, na górze ekranu powinna być widoczna pomarańczowa ikonka kamery lub mikrofonu. Kliknięcie tej ikonki lub ikonki kłódki w pasku URL pokaże dokładnie, na którą kamerę i mikrofon zezwalasz, co prezentuje poniższy obrazek.

firefox_desktop02.jpg

Używam Firefox w wersji mobilnej (tylko Android)

Podczas próby połączenia wybierz opcję 'Udostępniaj' na warstwie komunikatu przedstawionej na poniższym obrazku.

firefox_mobile.png

Używam Safari w wersji desktop

Na szczęście rzadko stanowi to problem. Jeśli jednak nie masz pewności, czy kamera i mikrofon są włączone w przeglądarce Safari, kliknij w lewym górnym menu w ustawienia Safari, a następnie przejdź do opcji 'Ustawienia dotyczące tej witryny...' (obrazek #1). Pojawi się rozwinięcie ze statusem kamery i mikrofonu. Jeśli ustawione są statusy 'Pytaj' lub 'Nie pozwalaj', najedź na nie i zmień na status 'Pozwalaj' (obrazek #2 i obrazek #3). Prawidłową konfigurację przedstawia obrazek #4.

safari_desktop1-4.png

Używam Safari w wersji mobilnej

Aby  mieć pewność, czy udostępniamy kamerę i mikrofon w przeglądarce Safari, należy na widoku głównym urządzenia wejść w ikonkę 'Ustawienia', następnie wybrać zakładkę 'Safari' i przejść do sekcji 'Ustawienia dotyczące witryn' (obrazek #1). Następnie dla opcji 'Aparat' (obrazek #2) oraz opcji 'Mikrofon' (obrazek #3) ustawić status na 'Pozwalaj'.

safari_mobile1-3.png