Klauzula informacyjna dla rodzica

Otrzymaliśmy Twój adres e-mail od ucznia (dalej „Uczeń”), który zarejestrował konto w naszym serwisie uczsiezemna.pl (dalej „Serwis”) i wskazał, że jesteś jego opiekunem prawnym. Na Twój adres e-mail będziemy przesyłać informacje o ocenach otrzymanych przez Ucznia za lekcje, w których brał udział za pośrednictwem naszego Serwisu.

Poniżej przedstawiamy informacje, które zgodnie z RODO jesteśmy Ci winni:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych (adres e-mail) jest Małgorzata Wielgus, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Małgorzata Wielgus, z siedzibą przy ul. Fatimskiej 50, 31-831 Kraków.
 2. We wszelkich sprawach związanych z przewarzaniem Twoich danych osobowych przez Serwis możesz kontaktować się z nami pod adresem: [kontakt@uczsiezemna.pl].
 3. Twoje dane (adres e-mail) będą przetwarzane wyłącznie na cele przesyłania Ci ocen uzyskanych przez Ucznia, którego jesteś opiekunem.
 4. Podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, tj. potrzeba zapewnienia opiekunom prawnym możliwości kontroli wykonywania umowy zawartej przez nas z Uczniem. Jeśli nie wyrażałeś zgody na korzystanie przez Ucznia z Serwisu, albo z innych powodów sprzeciwiasz się przetwarzaniu Twoich danych osobowych - w każdej chwili możesz nas o tym poinformować po prostu pisząc do nas wiadomość lub kontaktując się z nami w inny sposób.
 5. Twoje dane będziemy przetwarzać tak długo, jak Uczeń będzie korzystał z Serwisu i nie poinformuje nas, iż osiągnął 13 lat albo do czasu, gdy Ty wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych.
  Oprócz powyższego możemy przechowywać Twoje dane jeszcze po zakończeniu korzystania przez Ucznia z Serwisu, przez okres, w jakim mogłaby powstać Nasza odpowiedzialność z tytułu realizacji umowy. Po przedawnieniu się ewentualnych roszczeń, w zależności od każdego przypadku, przystąpimy do usunięcia Twoich danych osobowych.
 6. Twoje dane nie są przez nas udostępniane żadnemu podmiotowi oprócz firm dostarczających nam narzędzia informatyczne niezbędne do działania Serwisu (w tym hostingodawca, dostawca poczty e-mail).
 7. W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub zmniejszenia zakresu, w którym przetwarzamy Twoje dane. Możesz też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych.
 8. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych co do przetwarzania Twoich danych osobowych.
 9. Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać dla Ciebie inne podobnie doniosłe skutki.