Edukacja wczesnoszkolna Ewelina Nowak

Ewelina Nowak

Przeprowadził:
0 lekcji

Poziomy nauczania:

  • Przedszkole
  • Szkoła podstawowa

Z nami od:
27.12.2020

Rozwiń szczegóły
-- Brak ocen

O nauczycielu

Opis ogłoszenia:

Prowadzę specjalistyczne zajęcia korekcyjno- kompensacyjne dla dzieci z trudnościami w uczeniu się, ze zdiagnozowanym zagrożeniem występowania specyficznych trudności w uczeniu się pod postacią dysgrafii oraz dysortografii. Pomogę w odrabianiu zadań domowych, wykonam trening czytania oraz czytania ze zrozumieniem, udoskonalę umiejętność wykonywania rachunków pamięciowych. Jestem dyplomowanym nauczycielem edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikację i poszerzam warsztat pracy.

Wykształcenie:

  • 2009-10 - 2017-06 Akademia Ignatianum
    Pedagogika resocjalizacyjna/ szkolna z terapią pedagogiczną/ edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna , Magister

Doświadczenie zawodowe:

  • 2016-01 - w trakcie Szkoła Podstawowa
    Pedagog szkolny/ pedagog terapeuta, Prowadzenie zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, motywowanie uczniów, wdrażanie innowacyjnych metod pracy z dzieckiem.

Terminy lekcji